Vi tilbyr uavhengig forretningsorientert IT rådgivning

Vår Rådgivningsavdeling ledes av Jan Eide som har lang erfaring fra shipping, oljeservice og andre maritime virksomheter. Vi er klar for å bistå i deres prosjekter og benytt vår rådgivning og prosjektledelse, enten med totalansvar eller som et supplement til interne ressurser.

Vi kan både være en sparringspartner for internt IT personell, eller en "IT-sjef til leie". IT-sjef til leie passer for virksomheter som trenger tettere oppfølging av for eksempel tjenesteleverandører, valg av systemer, forbedring av eksisterende løsninger etc. Dette kan være i en periode eller med et fast antall dager pr måned.

 

"Vårt fokus er at forretningsprosessene som skal støttes av teknologien,        ikke omvendt"

 

Kontakt oss om:

 • Prosesser rundt forretningsstøtte (HR, KHMS, prosjektkontroll)

 • Fokus på bruk av innholdet i skytjenester (Microsoft365, Azure)

 • Migrering og oppgradering, både planlegging og gjennomføring.

 • Brukeradopsjon, der vi bistår med å få tatt i bruk systemer og skape varig endring i brukens arbeidsmønster.

 • Integrasjon og dataflyt mellom systemer.

 • Bindeledd mellom forretning og databaseadministratorer

 • Endre IT drift fra reaktiv til mer proaktiv, (overvåking og kontroll med forutsigbarhet)

 • Forbedring av systemer, forbedring av data-inn kvalitet i fokus.

 • Prosjektledelse på oppgraderings og implementeringsprosjekter

 • IT Sikkerhet/GDPR

 • Oppfølging / benchmarking av tjenesteleverandører

 • Strømlinjeforming av drift